טימור הנדסת חשמל

מתן אשורים לחברות

מתן אשורים לחברות

121232 (2)

אישורים לכיבוי אש וחברות הביטוח

לצורך רישיון עסק ועל פי דרישת כיבוי אש, מח' רישוי עסקים וחברות ביטוח יש לקבל אישור תקינות תקופתי למערכת החשמל על ידי חשמלאי בודק מוסמך (במידת הצורך מומלצת גם בדיקה תרמוגרפית ללוחות החשמל במתקן עפ"י הנחיית בודק החשמל).
אנו מתמחים בעריכת בדיקות חשמל ותרמוגרפיה על ידי מהנדס חשמל בודק סוג 3, ומתן אישורי תקינות למתקן החשמל לכיבוי אש, רישוי עסקים, חברות הביטוח, מוסדות חינוך, ארועים המוניים ולרשויות השונות עפ"י דרישת הלקוח.
בסיום הבדיקה יונפק ללקוח אישור בודק חשמל מוסמך / חשמלאי בודק המכיל את כל ממצאי הבדיקה – המתאים לדרישות כיבוי אש , חברות ביטוח ורישוי עסקים.
 
בדיקת החשמל תכלול בדיקה חזותית ולאחריה מדידת התנגדות לולאת התקלה , התנגדות הבידוד, בדיקת רציפות מוליכי הארקה , בדיקת זמני תגובה של  ממסרי פחת,  , עמידות ז"ק וכיול הגנות, בדיקת תרמוגרפיה ללוחות החשמל (במידת הצורך) ,בדיקת תקינות פעולת לחצני החירום, בדיקת פעולת תאורת חירום ושלטי ההתמצאות ובדיקת מערכת החשמל מול חוק החשמל והתקן הישראלי.

צור קשר