טימור הנדסת חשמל

בדיקות מתקני חשמל

בדיקת מתקני חשמל ע"י בודק מוסמך

על פי חוק החשמל, בדיקת מתקני חשמל היא בגדר חובה עבור כל מתקן חשמלי, בהתאם לאופיו ולגודלו, ע"י בודק מורשה בעל רישיון מתאים. מטרת הבדיקה הינה בדיקת נאותות הארקת המתקן, תקינות ההגנות החשמליות במתקן ותקינות ביצוע עבודת הקמת מתקן החשמלי. ללא ביצוע בדיקה זו, בעל הנכס יכול לסכן את בטיחותו ותקינותו בהיבט הכללי של מערכת החשמל במתקן.
המטרה העיקרית לביצוע בדיקות קבלה אלו הינה מילוי הדרישות החוקיות ומניעת כשלים וסכנות מהמתקן. לטובת קהל לקוחותינו אנו מוציאים אישורים לפי הצורך קיים טופס יעודי עבור כיבוי אש
או דוח בדיקה לרישוי עסקים.

בדיקת הארקה

בדיקת התנגדות הארקה מבטיחה הגנה בפני חישמול בהתאם לדרישות חוק החשמל. תוצאה טובה מבטיחה שההגנות יפעלו בהתאם בזמן תקלה או קצר, למטרת שמירה על בטחון המשמתשים ומערכות החשמל. 

בדיקת הארקה מבוצעת על ידי חשמלאי מוסמך בעל רישיון בודק חשמל מטעם משרד הכלכלה.

 

בדיקת מערכת טעינה לרכב חשמלי

בדיקת עמדות טעינה לרכב כוללת מספר היבטים כאשר ראשית מבצעים בדיקה חיצונית ויזואלית מבחינת ההתאמה לתקנות ואופן ביצוע ההתקנה. נוסף על כך יש לבדוק את נקודת החיבור בין התשתית לעמדה, את תקינות שקע הטעינה באמצעות אביזרי בדיקה ייעודיים, את תקינות ההגנות ומערכת הארקה.

כאשר בסיום הבדיקה יינתן לכם דו"ח בדיקה. הדו"ח מפרט את תקינות העמדות שנבדקו. את הבדיקה יש לבצע טרם השימוש הראשוני בעמדה ולאחר כל שינוי שחל בה, כאשר הכוונה היא לשינוי יסודי. בהמשך בהתאם לצורך ולפחות כל שש שנים יש לבצע בדיקה שוטפת. חשוב לבדוק את בית התקע ולוודא כי עמדת הטעינה לרכב עומדת בדרישות התקנות והחוק.

בדיקת חשמל באתר בניה / חיבור חשמל זמני

חובה לבדוק את מערכת החשמל באתר בניה בהפעלה ראשונית, ואח"כ פעם אחת בשנה ע"י חשמלאי בודק סוג 3 בהתאם לדרישות חוק החשמל ובהתאם לדרישות משרד העבודה. עם ציוד בדיקה מכויל במעבדה.
אתר בניה מהווה מקום לסכנה מוגברת, בפרט בעבודה עם חשמל.
חוק החשמל מתייחס לכך בפרק נפרד, בגלל הסכנה לחישמול והתחשמלות.

בתקנות החשמל במיתקן חשמלי ארעי באתר בניה התשס"ג -2002
נדרש כי לוח חשמל באתר בנייה יתאים לדרישות תקן ישראלי 61439-4.
וכן, חובה על התקנה של ממסר נגד התחשמלות בכל היציאות בלוח חשמל באתר בניה.

חיבור החשמל באתר בניה מוגדר " חשמל זמני ", ותחילת העבודה באתר מתחילה בהזמנת חיבור חשמל זמני מחברת החשמל.
חוק החשמל קובע כי ההגנה בפני חשמול באתר זמני / אתר בניה מחייבת שימוש בשיטת הארקת הגנה – TT. אסור ומסוכן לבצע איפוס באתר בניה, וזאת בגלל הסכנה במוגברת.

סביבת העבודה, מאופינת באבק ליכלוך, מים ועוד גורמים שיוצרים תנאי עבודה קשים.
מספר רב של בעלי המקצוע עובדים יחד, יש שימוש רב בכבלים מאריכים וכלי עבודה חשמליים. המטרה שלנו היא עבודה בטוחה ורציפה.

בדיקת גנרטורים

בדיקת גנרטור מחוייבת על פי חוק והיא חשובה וחיונית על מנת לוודא את תקינות הגנרטור, בפרט מקומות חיוניים כגון בתי חולים, מרפאות, חדרי שרתים, בניינים רבי קומות. ועוד צרכנים שרגישים מאוד. 

מאחר והגנרטור משמש בעיקר בזמן חירום וברוב הזמן הוא נמצא בהמתנה, הבדיקה מבטיחה לנו בטיחות המשתמש וכמובן מוודאת שבזמן חירום המערכת תפעל כנדרש.

בדיקת לוחות

בכל התקנות קיימת דרישה לביצוע בדיקות לפני הפעלה ראשונה של מתקן החשמל. בחלק מהתקנות קיימות גם דרישות מוגדרות לביצוע בדיקות תקופתיות.
בחלק מהתקנות קיימת דרישה לביצוע בדיקה לאחר ביצוע שינוי יסודי במתקן.
המונח שינוי יסודי שונה בתקנות החשמל השונות. להלן מספר דוגמאות לשינויים יסודיים:
בתקנות הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול – שינוי במתקן הנעשה לשם הגדלת מבטח המתקן, או בשיטת ההגנה של המתקן, או הוספת קו או מעגל.
בתקנות העמסת מוליכים – שינוי בחתך המוליכים, בחומר המוליכים, בבידוד המוליכים, או בשיטת ההתקנה.
בתקנות חצרים חקלאיים – הגדלת חיבור, החלפת לוח, או הוספת מעגלים.
בתקנות חצרים רפואיים – החלפת לוח, התקנת תעלת אספקה, או החלפתה, שינוי יעד האתר.
בתקנות מתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) – שינוי גודל מבטח המתקן, שינוי בשיטת ההגנה של המתקן, או החלפת חלק משמעותי של המתקן.
לפיכך עליך לנהוג לפי סוג המתקן.
כל לוח חדש מחייב כמובן בדיקה.
הוספת מעגלים ללוח קיים מחייבת בדיקה רק אם מדובר בשינוי יסודי.

בדיקת חשמל תקופתית לבריכה

בבריכות שחייה – תדירות בדיקה אחת ל 6 שנים לפחות.

מומלץ מאוד על בדיקה פעם בשנה, בפרט במקומות פרטיים שאין אב בית או תחזוקה שוטפת.

בדיקת חשמל עבוד בריכת שחייה ובכלל מזרקות, אקווריומים גדולים וקטנים וכל מקום שיש בו חיבור מים וחשמל, נדרש עפ"י תקנות החשמל בדיקה ועמידה בדרישות החשמל ותקנותיו.

מתקני חשמל בבריכה מופעים בפרק נפרד בחוק חשמל מפאת הסכנה המוגברת של חיבור מים וחשמל.

על מנת להבטיח בטיחות המשתמשים בבריכת שחיה ובכל מתקן שיש בו מים וחשמל – נקבע בחוק החשמל בשימוש במתח נמוך מאוד 12 וולט, המהווה מתח בטיחות, וזאת להבטיח בטיחות והגנה גם בזמן תקלה במערכת אספקת החשמל.

במהלך הבדיקה תיבדק שלימות הארקה ורציפות הארקה בכל שטח הבריכה ומסביב.
מערכת החשמל כולל המשאבות, תאורה, חדר המכונות, ממסרי ההגנה נגד התחשמלות, שיטת ההגנה של כל המתחם ואופן חיבור ההזנה למתחם.
בדיקת החשמל בבריכה צריכה להבטיח התייחסות למקור האספקה של הזנת החשמל ואופן שיטת ההגנה בפני התחשמלות בפרט אם מתקן המזין מאופס בשיטת TNCS או TNS.
האם הבריכה נמצאת בתחום ההשפעה או לא. האם מותר לחבר הארקות או אסור?
שימו לב מאוד, זה פרק חשוב מאוד וצריך לדעת ולוודא שבדיקה זו מבוצעת ונכתב בדוח הבדיקה – שיטת ההגנה בפני התחשמלות.

תזכורת בטיחות – שקעי שרות לציוד ניקוי הבריכה ותחזוקה צריך להיות מצויד בשלט ברור:
"סכנה ! אין להפעיל את הציוד בבריכה כאשר בני אדם נמצאים בה או בקרבתה".

אסור להפעיל רובוט לניקוי בזמן שימוש בבריכה וכן מומלץ מאוד שלא ימצא כלל בבריכה בעת שימוש של אנשים ושהיה במים.
מערכת חשמל שנבדקה ונמצא תקינה ועונה על הדרישות מבטיחה לכם אמינות ובטיחות והרבה בטחון ושלווה כי הכל בטוח לשימוש. (הסכנה קימת בכל שטח הבריכה, גם לאלו הנמצאים במים וגם לאלו מסביב לבריכה מחוץ למים!!!)

תאורה בבריכה

הסכנה בבריכה יכולה גם לבוא מהחלק העליון של הבריכה
יש לשמור על מרחק בטיחות של 2.5 מטר לפחות מעל הבריכה.
לא לתלות כבלים לתאורה ללא התייעצות ובדיקה של בודק. בריכות מתקפלות מפלסטיק קשיח או מיריעות גמישות / בריכות נוי / מזרקה / בריכות מרפא וספא, בעלות חימום, פילטרים, משאבת שחרור , תאורה או כל ציוד חשמלי אחר – חובה להזמין בדיקה מקיפה ע"י בודק חשמל.
הבדיקה מבטיחה לכם כי הכל תקין ואין סכנות שלא ידועות לכם.
במהלך הבדיקה תקבלו הסברים ותדרוך בטיחות מקיף.
תשאלו כל שאלה שתרצו ותקבלו מענה מקצועי ואמין מבודק חשמל מנוסה אחראי ואמין.

שימוש בחשמל בקרבת מים אף הוא מהווה סכנה לחישמול והתחשמלות ותקנות החשמל בהחלט מתייחסות גם למרחקים המותרים סביב לבריכה ובקרבתה – מרחקי בטיחות.

הבדיקה המתבצעת ע"י ציוד בדיקה מכויל כל שנה מחדש במעבדה, להבטיח אמינות הבדיקה ותוצאות נכונות.

בדיקת מערכות אל פסק UPS

מערכות גיבוי חשמל – מערכות UPS

מערכות אלו מבטיחות עבודה רציפה בזמן הפסקות חשמל, הפרעות או איבוד נתונים במערכות חיוניות ומערכות מחשבים.

קימות מערכות זעירות למחשבים בודדים, וקימות מערכות גדולות למרכזי מחשבים, חדרי שרתים ועוד צרכנים בעלי אופי חיוני כגון: חדרי ניתוח בבתי חולים, מרפאות חיוניות, מכונות דיאליזה ועוד צרכנים הרוצים להבטיח פעולה שקטה ורציפה ובטוחה של ציוד רגיש.

יתרון נוסף, מבנה מערכות גיבוי UPS מבטיח עבודה ללא הפרעות חשמל, או שינויים במדדי האספקה לצרכנים. אופי מערכת גיבוי יוצר בידוד בין הפרעות החשמל לבין הציוד שלכם.

מטרת הבדיקה להבטיח עבודה רציפה ללא תקלות, בטיחות משתמשים ועמידה בדרישות חוק החשמל למערכות גיבוי בהתאם לגודל המערכת, אופי התקנה ומטרת השימוש.

תדירות בדיקה מערכת אל פסק:

  1. מתקן קבוע המוזן ממערכות אל פסק ייבדק לפני הפעלה ראשונית.
  2. הארקת השיטה של מערכת הגיבוי תיבדק אחת ל 5 שנים.

 הבדיקה מתבצעת ע"י חשמלאי מהנדס שהוא גם בודק חשמל, (מנוסה, וותיק בעל ידע רב בתחום) וזאת ע"י ציוד בדיקה יעודי, המכויל במעבדה מוסמכת.
בסיום בדיקה יונפק דוח בדיקה מקיף עם כל תוצאות הבדיקה והליקויים באם יש.
המלצות הארות והערות, מה חייב בהתאם לדרישות חוק החשמל ומה מומלץ.

 

בדיקת חשמל בבניין רב קומות

בבניין רב קומות (ציבורי) – אחת לשנה לפחות.

בדיקת חשמל בבנין רב קומות בודקת את כל המערכות בשטחיים הציבוריים בלבד.
הבדיקה מבטיחה בטיחות המשתמשים והדיירים אמינות אספקה ומניעת תקלות וקצרים לא רצויים.


בטחון ואמינות פעילות מערכות ההגנה בזמן תקלה ומניעת התחשמלות וחשמול לא רצויים, וזאת ע"י בדיקת הארקה וכיול מפסקים בלוחות.
בבדיקה נבדקים כל לוחות החשמל, לוחות מעליות, חדר משאבות, מפוחים ואוורור, שלטי הכוונה ותאורת חירום, נדרש לבדוק את כל מערכות החשמל הקימות.


סקירה כללית של החללים וחדרי המדרגות, מרחבים מוגנים, חניה ועוד.
לובי כניסה, גינה ותאורת גינה, דלתות בעלי נעילה מגנטית.

 

בדיקת תאורת חירום, שלטי יציאה + שלטי הכוונה בחדרי מדרגות.

נדרש לעבור על כל חלקי הבניין ולוודא תאימות לחוק החשמל ותקנותיו.